Gå til leksikonoversigt

Jensen, Sophie B., 1912-2007, sydslesvigsk maler

Personer

Sophie B. Jensen blev uddannet på kunsthåndværkerskolen i Flensborg 1930-1932 og på kunstakademiet i München, hvor hun arbejdede med tekstilkunst og tog afgangseksamen som tegnelærer. I årene 1939-1942 studerede hun ved Akademie der bildenden Künste i München, hvor hun arbejde med fresko.

Som følge af sin tegneuddannelse blev hun under 2. Verdenskrig tvangsudskrevet og havde valget mellem at tegne bunkers eller arbejde på en granatfabrik. Hun valgte det sidste og arbejdede som teknisk tegner i perioden 1939-1945.

Sophie B. Jensen kom i 1947 til København, hvor hun blev elev hos professor Axel Jørgensen på Kunstakademiet, og i 1950 kom hun på Freskoskolen. Sophie B. Jensen debuterede i 1952 på Kunstnernes Efterårdsudstilling i København, hvor hun afsluttede sin uddannelse i 1953 med sølvmedalje. Allerede i 1954 vendte Sophie B. Jensen tilbage til grænselandet, men hun havde svært ved at slå igennem som kunstner og måtte arbejde på et byggeteknisk kontor for at have et udkomme. Med stort besvær kom hun i gang med sit kunstneriske arbejde, efter at en alvorlig lungetuberkulose gjorde hende ude af stand til at arbejde.

Hun har været med på Grænselandsudstillingen flere gange og haft separatudstillinger på blandt andet Flensborg Museum og Dansk Centralbibliotek. På Dueborg-Skolen hænger tre af hendes værker: Et løfte (1952), Dansen om guldkalven (1958) og et portræt af rektor Knud Fanø (1984-85).

Litteratur: 

Leif Dahl: Sophie B. Jensen. En kunstner i grænselandet. Forlaget De unges Kunstkreds, 1985.