Sådan får I jeres arrangementer i magasinet Grænsen

Lokalforeninger over hele landet arrangerer ture og foredrag. Det skal bredes ud til så mange deltagere som muligt. Og derfor skal vi sikre, at alle arrangementer kommer i magasinet Grænsen.

Magasinet Grænsen udkommer hver anden måned.

Magasinet Grænsen udkommer hver anden måned.

Foto: Grænseforeningen

Grænseforeningens lokalforeninger har altid selv lagt programmer, og det har også været sådan, at lokalforeningerne selv skulle lægge arrangementerne ind på Grænseforeningens hjemmeside. Derfra blev de lagt i magasinet Grænsen. Sådan skal det fortsat være.

Der er imidlertid nogle lokalforeninger, hvis arrangementer er blevet lagt på hjemmesiden af en medarbejder. Det har betydet, at flere medarbejdere i sekretariatet har været involveret forskellige steder i processen, og for nyligt har det også gjort, at flere arrangementer ikke var på hjemmesiden eller i magasinet.

”Det skal vi råde bod på. Når nu der faktisk sker så meget godt lokalt, skal vi være helt sikre på, at vi får kommunikeret omkring det”, siger Hanne Sundin, direktør i Grænseforeningen.

”Mange lokalforeninger bruger allerede hjemmesiden og offentliggør deres arrangementer på deres egne sider, og vi skal bare have de sidste med på vognen. Derfor vil vi udarbejde en simpel guide og invitere til Teams-møder om det, ligesom de Teams-møder, der er om medlemssystemet”, siger hun.

”Og vi er selvfølgelig altid klar ved telefonen til at hjælpe, hvis der er yderligere spørgsmål”, tilføjer Hanne Sundin.

På Grænseforeningens hjemmeside har hver lokalforening sin egen side, hvor oplysninger om foreningens historie, bestyrelse og arrangementer kan findes. Lokalforeningerne er selv redaktører over deres egne sider, og det står derfor hver forening frit for, hvordan siden skal indrettes, alt efter de muligheder hjemmesiden rent teknisk tillader.

De fleste lokalforeningerne udgiver programmer en eller to gange om året, så i udgangspunkt opdateres hjemmesiden tilsvarende med arrangementer. Udgiver man som lokalforening f.eks. et årsprogram, der udsendes i samarbejde med Grænseforeningens sekretariat i midten af december med arrangementer for hele det kommende år, lægges de givne arrangementer ud på hjemmesiden lige efter årsprogrammets udgivelse. Herefter sørger sekretariatet løbende for, at plukke arrangementer fra hjemmesiden og få dem i magasinet Grænsen.

Det er selvfølgelig altid muligt at oprette arrangementer løbende eller ændre i beskrivelserne mm.