Arrangementer, program og kommunikation

Sekretariatet tilbyder hjælp med at trykke og udsende lokalforeningers programmer, lægge dem på hjemmesiden og bringe dem i magasinet Grænsen.

Lokalforeningernes program i magasinet Grænsen

Lokalforeningernes program bliver bragt i magasinet Grænsen, i lokalforeningernes egne programhæfter og på Grænseforeningens hjemmeside.

Tilrettelæggelse af foreningens program

Som lokalforening kan I med fordel indgå samarbejde med andre, når I udvikler jeres program (f.eks. Grundtvigsk Forum, Foreningen Norden, Folkeuniversitetet, lokale oplysningsforbund, lokale institutioner som f.eks. højskole eller efterskole, museer mm.).

Mangler I inspiration til arrangementer, kan I lade jer inspirere af følgende liste over foredragsholdere eller inspirationskataloget:

I kan også lade jer inspirere af relevante arrangementer i Sydslesvig og i Grænseforeningen, af andre lokalforeningers arrangementer, af artikler i magasinet Grænsen og af andre tidsskrifter, højskoleprogrammer, festivaller, Frivillig fredag, Kulturnat osv.

MobilePay Box

Skal du stå for modtagelse af indbetalinger til f. eks. et arrangement i jeres lokalforening, kan MobilePay Box være en god ide. Den gør det muligt at samle indbetalingerne i en separat boks, som ikke bliver blandet sammen med sammen din private økonomi.

Budget for arrangementer

Når I planlægger et arrangement, kan I bruge nedenstående skabelon til at lægge budget for arrangementet. 

Arrangementer i magasinet Grænsen og på hjemmesiden

Upload jeres arrangementer et sted, så klarer vi resten. Læs om ny proces for 2024

Opsætning og trykning af program

Grænseforeningens lokalforeninger har mulighed for at få udsendt et lokalforeningsprogram, enten som årsprogram én gang om året eller som halvårsprogram to gange om året. 

Lokalforeningerne udarbejder selv programindholdet, skriver tekster og finder billeder, hvorefter Grænseforeningens sekretariat opsætter programmerne i samarbejde med en tilknyttet grafiker. 

Deadlines/udgivelsesdatoer kan ses herunder og i magasinet Grænsen. Med deadline menes dato, hvor tekster og billeder skal være uploadet som arrangement på Grænseforeningens hjemmeside. 

Læs om processen her.

Dybbølmærker sendes fremover ud sammen med Grænsen i begyndelsen af året.

Det anbefales at sende en e-mail til medlemmerne 3-4 dage før et arrangement for at minde om arrangementet. Dette kan gøres via medlemsdatabasen.

Produktionsplan for 2024: 

Første udsendelse: 

Deadline for lokalforeninger: 1. maj 2024

Udgivelsesdato: 12. juni 2024

Anden udsendelse:

Deadline for lokalforeninger: 31. oktober 2024

Udgivelsesdato: 9. december 2024

Hvervekampagner

Nye medlemmer: Del Grænseforeningens informationsbrochure ud. Se den her

Aktiviteter med undervisningsfokus: Se mulighederne her

Frivilligrekruttering - Frivilligjob.dk

Lokalforeningerne kan med fordel oprette et jobopslag på frivilligjob.dk. Udover jeres almindelige rekruttering kan dette give henvendelser fra flere interesserede. Se en skabelon til dette her. Gode råd til frivilligrekruttering kan man læse her og tag gerne kontakt til foreningskonsulenterne for at komme videre.