Arrangementer, program og kommunikation

Sekretariatet tilbyder hjælp med at trykke og udsende lokalforeningers programmer, lægge dem på hjemmesiden og bringe dem i magasinet Grænsen.

Lokalforeningernes program i magasinet Grænsen

Lokalforeningernes program bliver bragt i magasinet Grænsen, i lokalforeningernes egne programhæfter og på Grænseforeningens hjemmeside.

Tilrettelæggelse af foreningens program

Som lokalforening kan I med fordel indgå samarbejde med andre, når I udvikler jeres program (f.eks. Grundtvigsk Forum, Foreningen Norden, Folkeuniversitetet, lokale oplysningsforbund, lokale institutioner som f.eks. højskole eller efterskole, museer mm.).

I kan også lade jer inspirere af relevante arrangementer i Sydslesvig og i Grænseforeningen, af andre lokalforeningers arrangementer, af artikler i magasinet Grænsen og af andre tidsskrifter, højskoleprogrammer, festivaller, Frivillig fredag, Kulturnat osv.

Slides til genforeningsarrangementer

Hvis I holder et arrangement i forbindelse med markeringen af Genforeningen 2020, kan I bruge nedenstående slides med centrale nedslagspunkter om folkeafstemningerne i 1920.

MobilePay Box

Skal du stå for modtagelse af indbetalinger til f. eks. et arrangement i jeres lokalforening, kan MobilePay Box være en god ide. Den gør det muligt at samle indbetalingerne i en separat boks, som ikke bliver blandet sammen med sammen din private økonomi.

Budget for arrangementer

Når I planlægger et arrangement, kan I bruge nedenstående skabelon til at lægge budget for arrangementet. 

Arrangementer i magasinet Grænsen og på hjemmesiden

Husk at give foreningskonsulent Claus Jørn Jensen (cjj@graenseforeningen.dk / +45 2172 1335) besked om alle arrangementer. Han sørger for, at de omtales i magasinet Grænsen og på Grænseforeningens hjemmeside. Kontroller venligst, om oplysningerne om jeres arrangementer er korrekte på hjemmesiden. 

Opsætning og trykning af program

Når I som lokalforening er færdige med jeres program, kan sekretariatet hjælpe med at trykke og udsende programmet. Send venligst programtekster og eventuelle billeder (husk kun at sende billeder, hvor rettighederne haves) til sekretariatsmedarbejder Flemming Hvass (fh@graenseforeningen.dk / +45 3336 8425). Send gerne programmet i så god tid som muligt og senest den 1. juni, hvis programmet skal udsendes umiddelbart efter sommerferien, eller senest 1. december, hvis programmet skal udsendes umiddelbart efter nytår.

Udsendelse af program

Det trykte program og andre medlemsbreve udsendes gratis af sekretariatet til alle lokalforeningens medlemmer sammen med udsendelse af Dybbølmærker efter nytår i perioden ca. 5. januar til ca. 1. april.

Husk altid at aftale det ønskede udsendelsestidspunkt med sekretariatsmedarbejder Flemming Hvass (fh@graenseforeningen.dk / +45 3336 8425).

Det anbefales at sende en e-mail til alle medlemmer 3-4 dage før et arrangement for at minde om arrangementet. Dette kan gøres via medlemsdatabasen.

Hvervekampagner

Lokalforeningerne kan benytte sekretariatet til at lave lokale hvervekampagner. Der kan f.eks. udsendes materialer til udvalgte personer i lokalområdet. Aftal venligst nærmere med sekretariatsmedarbejder Flemming Hvass (fh@graenseforeningen.dk / +45 3336 8425).

Arrangementskasse

Sekretariatet har sammenstillet en arrangementskasse, som I som lokalforeninger har mulighed for at bruge ved forskellige lejligheder.