Arrangementer, program og kommunikation

Sekretariatet tilbyder hjælp med at trykke og udsende lokalforeningers programmer, lægge dem på hjemmesiden og bringe dem i magasinet Grænsen.

Lokalforeningernes program i magasinet Grænsen

Lokalforeningernes program bliver bragt i magasinet Grænsen, i lokalforeningernes egne programhæfter og på Grænseforeningens hjemmeside.

Tilrettelæggelse af foreningens program

Som lokalforening kan I med fordel indgå samarbejde med andre, når I udvikler jeres program (f.eks. Grundtvigsk Forum, Foreningen Norden, Folkeuniversitetet, lokale oplysningsforbund, lokale institutioner som f.eks. højskole eller efterskole, museer mm.).

Mangler I inspiration til arrangementer, kan I lade jer inspirere af følgende liste over foredragsholdere eller inspirationskataloget:

I kan også lade jer inspirere af relevante arrangementer i Sydslesvig og i Grænseforeningen, af andre lokalforeningers arrangementer, af artikler i magasinet Grænsen og af andre tidsskrifter, højskoleprogrammer, festivaller, Frivillig fredag, Kulturnat osv.

Slides til genforeningsarrangementer

Hvis I holder et arrangement i forbindelse med markeringen af Genforeningen 2020, kan I bruge nedenstående slides med centrale nedslagspunkter om folkeafstemningerne i 1920.

MobilePay Box

Skal du stå for modtagelse af indbetalinger til f. eks. et arrangement i jeres lokalforening, kan MobilePay Box være en god ide. Den gør det muligt at samle indbetalingerne i en separat boks, som ikke bliver blandet sammen med sammen din private økonomi.

Budget for arrangementer

Når I planlægger et arrangement, kan I bruge nedenstående skabelon til at lægge budget for arrangementet. 

Arrangementer i magasinet Grænsen og på hjemmesiden

Husk at give kommunikationsmedarbejder Alexander Rygaard (alr@graenseforeningen.dk / +45 2713 0265) besked om arrangementer. Han kan hjælpe med, at de omtales i magasinet Grænsen og på Grænseforeningens hjemmeside. Kontroller venligst, om oplysningerne om jeres arrangementer er korrekte på hjemmesiden. 

Opsætning og trykning af program

Når I som lokalforening er færdige med jeres program, kan sekretariatet hjælpe med at trykke og udsende programmet. I kan vælge at få udsendt program en eller to gange ud af tre muligheder i løbet af et år. De tre udsendelser sker umiddelbart før jul (deadline 16. oktober), umiddelbart før sommerferien (deadline 15. april) og ca. 1. oktober (deadline 15. august). Med deadline menes dato, hvor tekster og billeder skal være indsendt til kommunikationsmedarbejder Alexander Rygaard, alr@graenseforeningen.dk (ring til 27 13 02 65 for spørgsmål).

Programmerne har A5-format (21 x 14,8 cm) og trykkes på 170 g. silk papir., som er af høj kvalitet. Antal sider afhænger af programmets omfang. Hvis I præsenterer et årsprogram (eller et kredsprogram) med 8-9 arrangementer, vil der være 8 sider til rådighed (forside, tre dobbeltsider og en bagside) og max. 6 billeder plus et forsidefoto, som genbruges i senere programmer. 

Skabeloner til programmer findes via linket:

Dybbølmærker sendes fremover ud sammen med Grænsen i begyndelsen af året.

Det anbefales at sende en e-mail til medlemmerne 3-4 dage før et arrangement for at minde om arrangementet. Dette kan gøres via medlemsdatabasen.

Hvervekampagner

Nye medlemmer: Del Grænseforeningens informationsbrochure ud. Se den her

Aktiviteter med undervisningsfokus: Se mulighederne her

Frivilligrekruttering - Frivilligjob.dk

Lokalforeningerne kan med fordel oprette et jobopslag på frivilligjob.dk. Udover jeres almindelige rekruttering kan dette give henvendelser fra flere interesserede. Se en skabelon til dette her. Gode råd til frivilligrekruttering kan man læse her og tag gerne kontakt til foreningskonsulenterne for at komme videre.