Ses vi i Middelfart?

Hvordan sikrer vi den bedst mulige servicering af lokalforeningerne? Det er et af flere programpunkter til efterårets lokalforeningsmøde i Middelfart lørdag den 7. oktober.

Foto: Grænseforeningen

Lokalforeningsmøde i Jystrup 2022.

Foto: Grænseforeningen

Som opfølgning på besøgsrunden hos lokalforeningerne har Grænseforeningens bestyrelse besluttet en række forslag til services, som lokalforeningerne tilbydes. Forslagene bliver præsenteret til efterårets lokalforeningsmøde i Middelfart lørdag den 7. oktober på Comwell, Karensmindevej 3.

Kommer man østfra og kører flere sammen i en bil, er det muligt at få refunderet billetten over Storebælt ved henvendelse til sekretariatet på mail, info@graenseforeningen.dk.

Programmet for mødet er som følgende:

Kl. 09.30 Kaffe og brød

Kl. 10.00 Velkomst, ved formand Peter Skov-Jakobsen og 1. næstformand Else Tornbo

Kl. 10.30 Status på besøgsrunden hos lokalforeningerne, ved direktør Hanne Sundin.

Kl. 11.15 Servicering af lokalforeningerne, ved direktør Hanne Sundin og økonomichef Lars Dysgård samt organisationskonsulent Michael Rask Pedersen.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Orienteringssager, ved organisationskonsulent Michael Rask Pedersen.

Kl. 13.30 Lokalforeningsprogrammer – form og indhold, ved kommunikationskonsulent Alexander L. Rygaard og organisationskonsulent Michael Rask Pedersen

Kl. 15.00 Gensidig inspiration

Kl. 15.30 Kaffe og tak for i dag

Se et uddybende program her.

Lokalforeningsmødet i Middelfart er det eneste lokalforeningsmøde, der afholdes i dette halvår. Som beskrevet i et tidligere medlemsnyhedsbrev vil der fremover kun blive afholdt et lokalforeningsmøde i efteråret og et lokalforeningsmøde i foråret. Gennem en årrække er der blevet afholdt to ens møder om foråret og to ens møder om efteråret for hhv. Øst- og Vestdanmark. Men fremover vil alle lokalforeninger altså blive inviteret til et samlet møde i foråret og i efteråret. Det skal styrke sammenhængskraften i Grænseforeningen, så medlemmer i Øst- og Vestdanmark oftere møder hinanden til en hyggelig dag med oplæg, samvær og idéudveksling.,

Du kan også allerede nu sætte kryds i kalenderen lørdag den 9. marts 2024, hvor forårets lokalforeningsmøde afholdes på Comwell i Middelfart.