Skal Grænseforeningen være bank for jeres lokalforening?

Grænseforeningen vil på det kommende lokalforeningsmøde i Middelfart præsentere to alternative bankløsninger, som lokalforeningerne kan vælge at tilslutte sig. Det sker efter opfordring fra besøgsrunden hos lokalforeningerne.

Hvis Grænseforeningen skal fungere som bank for lokalforeningerne, vil de skulle blive kunder i Danske Bank.

Hvis Grænseforeningen skal fungere som bank for lokalforeningerne, vil de skulle blive kunder i Danske Bank.

Foto: Danske Bank

Flere lokalforeninger har på dialogmøderne med sekretariatet påpeget, at bankernes krav til dokumentation og opkrævning af høje gebyrer er ødelæggende for foreningen.

En pointe, der genkendes i Dansk Folkeoplysnings Samråd og det øvrige foreningsliv.

Grænseforeningen har derfor undersøgt, hvilke muligheder der er for en bankløsning til lokalforeningerne gennem sekretariatet, så det kan blive nemmere at være lokalforening.

Det har udmundet sig i to forslag, der vil blive uddybet på lokalforeningsmødet i Middelfart den 7. oktober. Herefter sendes materiale ud, så der er mulighed for at drøfte indholdet lokalt. Dernæst tages det op igen til næste lokalforeningsmøde i foråret.

Landsorganisationen er bank

Det første forslag går ud på, at Grænseforeningen fungerer som bank for de lokalforeninger, som ønsker det. Lokalforeningerne vil skulle være kunde i Danske Bank og vil til enhver tid kunne tilgå deres egen konto. Foreningerne vil modtage et betalingskort og kan betale med dette, men vil ikke kunne hæve på kontoen.

Muligheden betyder en administrativ forenkling hos de enkelte foreninger, som samtidig bevarer den fulde kassererfunktion (bortset fra at kunne hæve på kontoen).

Der vil være et oprettelsesgebyrer og et årligt gebyr, og dette kan igangsættes uanset om en eller flere lokalforeninger vil have det.

Landsorganisationen er bank og overtager en del af kasser-arbejdet

Det andet forslag går ud på, at Grænseforeningen fungerer som bank, men også står for at bogføre og udarbejde årsregnskab for de lokalforeninger, der er tilknyttet aftalen.

For lokalforeningerne vil det betyde en yderligere administrativ besparelse ift. den rene bankløsning.

Hvis 25 foreninger vælger denne løsning, kan den igangsættes.

Begge løsninger vil blive uddybet på det kommende møde.