Ændring i opkrævning af kontingent

Fremover vil kontingentet for medlemskab i Grænseforeningen blev trukket i december 2024.

Næste kontingentopkrævning bliver december 2024.

Næste kontingentopkrævning bliver december 2024.

Foto: Grænseforeningen

Fra 1. februar 2024 ændres Grænseforeningens kontingentopkrævning, sådan så alle medlemmer på tværs af lokalforeningernene opkræves samtidig. Det betyder, at alle medlemmer fremover bliver opkrævet kontingent i december for det kommende år. 

Næste kontingentopkrævning bliver derfor december 2024 for kalenderåret 2025. 

Melder man sig ind i foreningen i løbet af året, vil man også først blive opkrævet kontingent til december og kun for det kommende år. De måneder, der går fra indmeldelse til december, vil være gratis. 

Ændringen sker efter ønske fra en række lokalforeninger, som sekretariatet har besøgt. Ændringen vil betyde en mere overskuelig afregning mellem lokalforeningerne og landsorganisationen og større overblik i medlemssystemet i løbet af året for lokalforeningerne.