Gå til leksikonoversigt

Ahlefeldt, Friedrich, 1623-1686, greve og storkansler

Personer

Friedrich Ahlefeldt voksede op på på godset Søgård øst for Kliplev, Hans opvækst på Søgård blev imidlertid afbrudt, da familien i 1626 for at undgå Wallensteins hærgen op gennem Sønderjylland under Tredivesårskrigen måtte flygte til familie på Sjælland. 

Friedrich Ahlefeldt fik en grundig uddannelse, hvor han bl.a. studerede på universiteter i både Jena, Bologna, Paris og Amsterdam. I 1663 udnævnte Frederik 3. Friedrich Ahlefeldt til statholder i Hertugdømmerne, og i denne egenskab bidrog han i 1667 til udsoning mellem kongen og hertugen af Gottorp. I tæt samarbejde med kongens halvbror Ulrik Frederik Gyldenløve og Peder Schumacher (Griffenfeld) udmanøvrerede han efter Frederik 3.s død i 1670 den magtfulde Christoffer Gabel til fordel for Griffenfeld. 

Efter Griffenfelds fald i 1676 blev Friedrich Ahlefeldt storkansler og støttede en forsigtig inddæmningspolitik over for Gottorp.

Litteratur:
Louis Bobé: Slægten Ahlefeldts Historie, bind 1-6. 1897-1912. 
Poul Andersen, Graasten – et slot og et sogn, 1986.