Gå til leksikonoversigt

Augustenborgerne

Begreber

Hertughuset Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg bestod fra 1661 til 1931, men residerede kun i Sønderjylland frem til 1848. Det var en yngre linje af det danske kongehus, grundlagt af hertug Ernst Günther, sønnesøn af hertug Hans den Yngre og oldebarn af Christian 3. 

Ernst Günther opførte i 1661-63 Augustenborg Slot på Als og navngav det efter sin hustru Augusta. De augustenborgske hertuger havde ikke fyrstelige rettigheder, men dog status over adelen, og i løbet af 1700-tallet blev slægten den ubestridt største jordbesidder i hertugdømmet Slesvig. 

De ældre Augustenborgere spillede ikke nogen politisk rolle, men i 1786 blev hertug Frederik Christian 2. gift med prinsesse Louise Augusta af Danmark. Dette ægteskab forenede prinsessens kvindelige arveret til Danmark, Norge og Slesvig med hertugens mandlige arveret til Holsten, hvorved Helstaten kunne bevares, såfremt den oldenborgske kongeslægt uddøde. Ifølge Frederik Christian gjaldt den mandlige arveret også for Slesvig; et synspunkt, der bragte ham og navnlig hans to sønner, hertug Christian August 2. og prins Frederik af Nør, i konflikt med det danske kongehus (se artiklen Det Åbne Brev). Efter brødrenes deltagelse i den slesvig-holstenske opstand 1848-50 blev de landsforvist og tvunget til at acceptere den yngre glücksborgske linje som tronarvinger i Danmark. Endvidere måtte de afhænde deres godser til den danske stat.

Hertug Frederik påberåbte sig i 1863 som hertug Friedrich der Achte det augustenborgske arvekrav til Slesvig og Holsten. Men han blev trods sin popularitet i Hertugdømmerne udmanøvreret af Bismarck, der i 1867 indlemmede Slesvig og Holsten i Preussen. Augustenborgerne fik en slags oprejsning, da hertug Frederiks datter, Auguste Viktoria, i 1881 blev gift med den senere kejser Wilhelm 2. af Tyskland. 

Den danske stat købte efter Genforeningen i 1920 Gråsten, Augustenborg og Sønderborg Slot af hertug Ernst Günther, Auguste Viktorias bror. Den augustenborgske hertugslægt uddøde på mandssiden i 1931.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.