Gå til leksikonoversigt

Christian August 2., 1798-1869, hertug af Augustenborg

Personer

Hertug Christian August var søn af hertug Frederik Christian af Augustenborg. Han var fortaler for den liberale slesvig-holstenske bevægelse og den tyske sag i hertugdømmet Slesvig. Som efterkommer af hertug Hans den Yngre gjorde han sammen med sin lillebror Frederik (Prinsen af Nør) krav på den danske krone efter den sidste oldenborgske konge Frederik 7., der kunne forudses at dø uden efterkommere. Dette krav blev dog afvist i Christian 8.s Åbne Brev af 1846, hvilket Christian August protesterede kraftigt imod.

Da Frederik 7. døde i november 1863 gav Christian August af Augustenborg afkald på sin "arveret" til fordel for sin søn Friedrich der Achte (Frederik), der tog dette navn for at fremstå som retmæssig arving til Slesvig og Holsten efter Frederik 7.

Efter oprøret i Rendsborg, hvor den slesvig-holstenske bevægelse erklærede Slesvig-Holsten uafhængig af Danmark, gik Christian August med på slesvig-holstensk side i Treårskrigen. Efter slesvig-holstenernes nederlag i 1850 blev Christian August i 1851 landsforvist og flyttede til godset Primkenau i Slesien.

Litografi af hertug Christian August 2.

Litografi af hertug Christian August 2.

Det Kgl. Bibliotek.