Gå til leksikonoversigt

Ballum Sluse

Steder

Sluseværk ved Brede Ås udløb i Vadehavet. Allerede i 1890’erne var der planer om at inddige Ballummarsken, men først i 1913 lykkedes det at skabe enighed blandt lodsejerne. Konstruktør var digeingeniør Hinrichs, mens anlæggelsen blev varetaget af firmaet Philip Holzmann & Co. Byggeriet gik i gang i 1914, men blev forsinket af 1. Verdenskrig. Meget af arbejdet blev udført af franske og russiske krigsfanger. I 1915 stod sluseværket færdigt, mens diget først blev færdiggjort i 1919. Den tilhørende Ballum Slusekro er bygget 1915. 

Ballum Sluse

Ballum Sluse set fra landsiden. Foto fra 2016.

Foto: Oxfordian Kissuth, CC BY-SA 3.0.