Gå til leksikonoversigt

Bjerndrup husmandskoloni

Steder

Husmandskoloni beliggende nordøst for Løgumkloster. Den blev anlagt i årene 1930-1938 med støtte fra staten. Den radikale politiker Niels Frederiksen (1874-1951), som også var formand for Statens Jordlovsudvalg, stod bag projektet. Med Bjerndrup husmandskoloni ønskede man at skabe en foregangslandsby, og Bjerndrup blev også kaldt ”den færdigsyede landsby”, idet den fik både skole, sportsplads, korn- og købmandshandel og smedje. Bjerndrup husmandskoloni bestod oprindeligt af 34 brug, som hver havde mellem 12 og 25 hektar jord. Gårdene var tegnet af Jep Fink fra Aabenraa og Peter Jensen Petersen fra Tønder. 

I 1950’erne begyndte en mekanisering af landbruget, og flere af brugene i Bjerndrup blev lagt sammen. I 1958 lukkede skolen, og siden også smedjen, købmanden og kornhandelen. I dag er der kun få egentlige fuldtidslandbrug tilbage i Bjerndrup. Husmandskolonien har dog bevaret sin oprindelige struktur, og langt de fleste af gårdene er bevarede. Bjerndrup er udpeget som bevaringsværdig bebyggelse. 

Se også artiklen om husmandskolonier.

Litteratur:

Elsemarie Dam-Jensen: ”Den færdigsyede landsby. Bjerndrup, et usædvanligt kulturmiljø i Vestslesvig” i Sønderjysk Månedsskrift 2001, nr. 4

Byggeriet af husmandskolonien er i fuld gang; i forgrunden ses et hønsehus til midlertidig beboelse. Foto fra 1934.

Byggeriet af husmandskolonien er i fuld gang; i forgrunden ses et hønsehus til midlertidig beboelse. Foto fra 1934.

Lokalhistorisk Arkiv for Løgumkloster Kommune