Gå til leksikonoversigt

Brundlund Slot

Steder

Slot i Aabenraa, oprindeligt anlagt af kong Erik af Pommern omkring 1420 på en kunstig holm sydvest for byen.

Slottet afløste det middelalderlige Aabenraahus, der lå omkring krydset Vestergade/Nygade i byens vestlige del. Af det første Brundlund resterer kun borgbanken. Hovedbygningen er opført af Frederik 1. omkring 1530 som en kombineret port- og hovedbygning. En befæstet møllebygning er fra samme tid.

Hovedbygningen blev ombygget til et renæssanceanlæg under gottorperne omkring 1590 med tilføjelsen af to diagonalt anbragte ottekantede hjørnetårne og et mindre trappetårn samt et åbent galleri på sydsiden. Arkitekten var Hercules von Oberberg. Slottet blev ombygget 1805-07 af C.F. Hansen til en nyklassicistisk bygning. Det blev gennemgribende renoveret 1983-85.

Brundlund Slot var administrativt centrum for Aabenraa Amt og bolig for amtmænd og stiftsamtmænd frem til 1996. Siden 1998 har slottet rummet Kunstmuseet Brundlund Slot.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Brundlund Slot

Med C.F. Hansens ombygning af Brundlund Slot blev alle mure pudset og kalket hvide. Foto fra 2023.

Foto: Hjart, CC BY-SA 4.0