Gå til leksikonoversigt

Carl af Hessen, 1744-1836, landgreve og statholder

Personer

Carl af Hessen, der var opvokset i København, var statholder i hertugdømmerne Slesvig og Holsten i næsten syv årtier fra 1767 til sin død i 1836 med residens på Gottorp Slot. Han opførte godset Louisenlund ved Slien, hvor han ofte om sommeren boede sammen med sin hustru Louise, som var en søster til Christian 7. og datter af Frederik 5.

Carl af Hessen var sammen med Fr. Wilhelm Otte idemand til kolonihaver, som havde til formål at støtte fattiges selvforsyning. Der blev efter en opfordring udsendt i 1819 anlagt koloni- eller fattighaver i udkanten af de fleste slesvigske købstæder, bl.a. i Aabenraa, hvor der efter et langt tilløb i 1831 blev anlagt haver i Hjelm, som endnu findes.  

Som 80-årig støttede han i 1824 ansøgningen fra fra den unge M.H. Holler om tilladelse til at anlægge et jernstøberi i Büdelsdorf nord for Rendsborg. Han investerede også selv en betydelig sum i foretagendet, som blev indviet i 1827 og opkaldt efter ham med navnet Carlshütte. 

Carl af Hessen var aktiv frimurer.

Carl af Hessen. Kobberstik af Johann Elias Haid fra 1774.

Carl af Hessen. Kobberstik af Johann Elias Haid fra 1774.

Det Kgl. Bibliotek.