Gå til leksikonoversigt

Caroline Amalie, 1796-1881, dansk dronning

Personer

Caroline Amalie var datter af hertug Frederik Christian af Augustenborg og prinsesse Louise Augusta. Hun ægtede i 1815 prins Christian Frederik, den senere Christian 8., og blev regerende dronning i 1839. Ægteskabet var barnløst, og Caroline Amalie engagerede sig i filantropisk virksomhed, asyler, skoler, plejeforeninger m.m.

Hun knyttede sig til Grundtvigs forkyndelse og var en støtte for den grundtvigske bevægelse. Da hun var augustenborger af fødsel, blev hun i forbindelse med Treårskrigen mistænkt for manglende nationale sympatier, men endte med at opnå en udbredt folkelig popularitet.  

Caroline Amalie. Foto fra ca. 1880 af Georg E. Hansen.

Caroline Amalie. Foto fra ca. 1880 af Georg E. Hansen.

Det Kgl. Bibliotek.