Gå til leksikonoversigt

Caroline Amalie, 1796-1881, dansk dronning

Personer

Caroline Amalie var datter af hertug Frederik Christian af Augustenborg og prinsesse Louise Augusta. Hun ægtede i 1815 prins Christian Frederik, den senere Christian 8., og blev regerende dronning i 1839. Ægteskabet var barnløst, og Caroline Amalie engagerede sig i filantropisk virksomhed, asyler, skoler, plejeforeninger m.m.

Hun knyttede sig til Grundtvigs forkyndelse og var en støtte for den grundtvigske bevægelse. Da hun var augustenborger af fødsel, blev hun i forbindelse med Treårskrigen mistænkt for manglende nationale sympatier, men endte med at opnå en udbredt folkelig popularitet.