Gå til leksikonoversigt

Christianslyst

Steder

Oprindelig kongelig jagtgård i Nottfeld vest for Sdr. Brarup i Angel. Jordene omkring Christianslyst tilhørte oprindelig godset Lindau ved Lindånæs.

Christian 7.'s monogram og årstallet 1787 står på den oprindelige hovedbygnings gavl. Den danske konge overtog godset i 1779 og brugte stedet som fristed for sig og sine jagtkammerater og opførte bygningen i 1787 som et lille jagtslot. Christian 8.'s monogram og årstallet 1843 findes på den modsatte gavl.

Efter 1864 og frem til Første Verdenskrig var Christianslyst skovridergård, men i 1928 solgte den tyske stat ejendommen til Wilhelm Brüggemann-Nissen, som på fædrene side nedstammer fra den berømte billedskærer Hans Brüggemann i Husum og på mødrene side fra en dansksindet familie fra Arnæs. Brüggemann-Nissen indrettede Christianslyst til plejehjem for krigsinvalider. Efter 2. verdenskrig blev bygningerne anvendt til genhusning af flygtninge, men 1. august 1949 overtog SSF i Gottorp amt bygningerne på fordelagtige vilkår og kunne anvende dem til højskole, sanatorium, pensionat eller andre formål inden for det danske arbejde.

1. november 1952 blev bygningerne overtaget af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), der fortsat anvender bygningerne til kursus-, møde- og lejrskoleformål. I 1969 erstattedes de fleste af de gamle bygninger af det nuværende Christianslyst, som senest blev gennemgribende renoveret i 1994.

Christianslysts hjemmeside

Litteratur:
Lars N. Henningsen og Elly Andersen: Christianslyst - fra kongedomæne til kursuscenter. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek og Christianslyst, 2008.
Franz Wingender: Christianslyst - et dansk samlingssted. Fra kongelig jagtgård til lejrskole og kursuscenter. De første 10 år 1949 - 1959.

Christianslyst  Ungdomsweekend

Christianslyst, der ligger sydligt på halvøen Angel, er en af de mange lejrskoler i Sydslesvig.