Gå til leksikonoversigt

Clausen-linjen

Begreber

Betegnelse for en afgrænsning af det nordlige Slesvig, hvor danskheden var dominerende. I 1891 offentliggjorde den danske historiker H.V. Clausen et kort med en delingslinje, der ud fra hans undersøgelser skulle angive, hvor befolkningen var henholdsvis overvejende dansk og overvejende tysk. Clausen havde et grundigt kendskab til ejendomsbesiddernes nationale sindelag. Til grund for linjeføringen lå både sproglige, erhvervsmæssige og geografiske aspekter. Linjen gik syd om Tønder, men H.V. Clausen undlod at tegne delingslinjen helt færdig, idet han lod den stoppe ved Frøslev 7 km nordvest for Flensborg. Han havde antagelig opgivet Flensborg som dansk by, men ville ikke provokere de nationale danske kredse, der ikke var nået til samme erkendelse.

I november 1918 vedtog Den nordslesvigske Vælgerforening den såkaldte Aabenraa-resolution med krav om en folkeafstemning i Nordslesvig, hvor Clausen-linjen anvendtes som den sydlige afgrænsning.

Clausen-linjen argumenterer ud fra flertalsprincippet for en så sydlig en grænse som muligt (det danske synspunkt),  mens Tiedje-linjen fra 1920 også ud fra flertalsprincippet argumenterer for en så nordlig grænse som mulig (det tyske synspunkt).

Litteratur:

Inge Adriansen og Broder Schwensen: Fra det tyske nederlag til Slesvigs deling 1918-1920. Institut for Grænseregionsforskning 1995.