Gå til leksikonoversigt

Danebod Højskole

Steder

Højskole grundlagt i 2020 i Fynshav på Als og opkaldt efter dronning Thyra Danebod. Den skulle i lighed Hoptrup og Rønshoved højskoler, der blev oprettet nogenlunde samtidig, styrke danskheden i Sønderjylland og Sydslesvig.

Som følge af svigtende elevtal og hermed dårlig økonomi måtte Danebod Højskole lukke i 2002. Efterskolen Strand overtog bygningerne i 2004, men den gik konkurs i 2013. Efterskolen Epos overtog stedet i 2015.