Gå til leksikonoversigt

Duborg-Skolen

Steder

Det ene af de to gymnasier for det danske mindretal i Sydslesvig. Duborg-Skolen ligger i Flensborg på Duborg Banke, på tomten af dronning Margrete 1.s slot Duborg. Stedet blev erhvervet i 1922 med det formål at bygge en tidssvarende skole til afløsning for den første danske skole i Sydslesvig efter 1. Verdenskrig, "Folkelig dansk Realskole", der havde til huse i en villa i Mariegade ("Hjemmet"). Grundstenen blev lagt i 1922, og allerede året efter kunne de første elever modtage undervisning i nye lokaler med Andreas Hanssen som skolens første rektor. Skolen blev dog først indviet den 29. juni 1924. Skolebygningen er tegnet af Andreas Dall og består af en hovedfløj og to sidefløje. I 1979 blev den røde treetagers tilbygning, tegnet af arkitekterne Friis & Moltke, med glasdækket bro til den gamle bygning, indviet. Skolens indre udsmykning domineres af Lorenz Frølichs 11 store farvelagte kartoner. 

Fra 1923 til 1949 hed skolen ”Duborg-Skolen, Folkelig dansk Realskole”. Foruden realklasser havde skolen fortsætterklasser, hvor eleverne frivilligt kunne gå et år eller to efter folkeskoleafslutningen. Ville man derimod fortsætte skolegangen og have en studentereksamen, måtte man skifte til et af de tyske gymnasier i Flensborg. 

Efter 2. Verdenskrigs afslutning i 1945 var det et ønske fra en del sydslesvigske familier, at deres børn kunne få en dansk studentereksamen, hvorfor man i 1948 oprettede Duborg-Skolens studenterkursus, der blev støttet af Grænseforeningen. I 1949 blev dette studenterkursus til et egentligt gymnasium med studentereksamen efter dansk mønster. Selve eksamen måtte dog gennemføres i Danmark og blev i første omgang ikke anerkendt i Tyskland. Den var således ikke adgangsgivende til tyske universiteter og læreanstalter. 

Først med København-Bonn Erklæringerne i 1955 fik skolens eksaminer gyldighed i både Danmark og Tyskland og gav dermed mulighed for adgang til de tyske universiteter. I årene 1956-1964 var der kun mulighed forat tage en matematisk-naturvidenskalbelig studentereksamen, men i 1964 indførtes også en nysproglig linje. I 1976 blev de to linjer ophævet, og ”valggymnasiet” indført i overensstemmelse med gældende tyske bestemmelser. 

Skolen fungerede indtil 1986 både som realskole og gymnasium, men med de stigende elevtal og manglende plads blev det besluttet at overflytte realafdelingen til Jens Jessen Skolen i Flensborg. 

Siden 2008 er Duborg-Skolen en dansk fællesskole med gymnasial overbygning, og valggymnasiet blevet afløst af profilgymnasiet. Skolen, der i en del år igen havde døjet med pladsmangel pga. stigende elevtal, fik samme år et dansk søstergymnasium i Sydslesvig med indvielsen af A.P. Møller Skolen i Slesvig.     

På skolen undervises elever fra 7. klasse og op til 13. klasse. Der undervises på dansk i alle fag, dog ikke i tysk. Der går ca. 620 (2023) elever på skolen. I årene 2015-2020 gennemførtes et større renoverings- og moderniseringsarbejde på Duborg-Skolen.

Litteratur:
Grænseforeningens årbog 2006
Duborg-Skolen 1920-1995, red. af Lone Anker Jakobsen, Erik Jensen, Michael Klos, Bent Meng og Knud A. Rasmussen. Flensborg 1995.