Gå til leksikonoversigt

Frederik 7., 1808-1863, dansk konge

Personer

Konge af Danmark fra 1848. Han var søn af Christian 8. og Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin. I 1828 blev han gift med prinsesse Vilhelmine (datter af Frederik 6.), men ægteskabet blev opløst i 1837. Derefter blev han gift med Mariane af Mecklenburg-Streleitz; men dette ægteskab blev opløst i 1846. Han giftede sig i 1850 "til venstre hånd" med Louise Rasmussen (senere udnævnt til Grevinde Danner).  

Frederik 7. levede et udsvævende liv og havde ikke meget indflydelse på regeringsførelsen. Han blev konge ved faderens død den 20. januar 1848, men frasagde sig den enevældige kongemagt allerede to måneder senere, den 22. marts 1848, og indførte dermed det konstitutionelle monarki med Junigrundloven af 1849. Selv om han ingen indflydelse fik på grundlovens udformning, blev han en national samlingsfigur under Treårskrigen, båret frem af Ånden fra '48. Det var i denne sammenhæng han fik tilnavnet "Frederik Folkekær".

Med Frederik 7. uddøde det oldenborgske kongehus' mandslinje, hvilket rejste spørgsmålet om arveretten til den danske krone og hertugtitlen i Slesvig og Holsten. Spørgsmålet blev løst i 1846 med det såkaldte Åbne brev, som gav arveretten til den glückborgske linje og den senere Christian 9. Dette protesterede den augustenborgske hertug Christian August og hans bror Prins Frederik af Nør stærkt imod.

Frederik 7. interesserede sig for danskheden i Slesvig, hvor han også var populær, og var ofte på besøg. 

Da der i det københavnske aristokrati og bedre borgerskab blev set skævt til kongens kone Louise Rasmussen, opholdt parret sig meget i provinsen, bl.a. på Jægerspris Slot og på Glücksborg Slot ved Flensborg.

Frederik 7. døde den 15. november 1863 på Glücksborg Slot midt i en af de alvorligste forfatningskriser, Danmark har været ude i. Novemberforfatningen var netop vedtaget i Rigsdagen, men forfatningen var endnu ikke underskrevet af kongen, hvilket hans efterfølger Christian 9. gjorde imod sin egen vilje den 18. november 1863.

Frederik 7. valgsprog var "Folkets Kærlighed, min Styrke".

Frederik 7. Foto fra ca. 1862. Frederik 7. var den første danske konge, der blev fotograferet.

Frederik 7. Foto fra ca. 1862. Frederik 7. var den første danske konge, der blev fotograferet.

Det Kgl. Bibliotek.