Gå til leksikonoversigt

Geest

Steder

Det højere liggende, ikke havaflejrede landområde bag marsken i vadehavsegnene. Geesten består hovedsageligt af morænebakkeøer fra næstsidste istid og hedesletter fra sidste istid. Se også artiklen om landskabsformer.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.