Gå til leksikonoversigt

Haddeby Kirke

Steder

Haddeby Kirke er kirke i landsbyen Busdorf (dansk: Bustrup) i Sydslesvig. Det er en senromansk kampestenskirke, som senere er blevet udbygget med munkesten. Den blev opført som afløser for en ældre trækirke, hvoraf der er fundet stolpehuller.

Den nuværende Haddeby Kirke har ingen direkte forbindelse til den kirke, som Ansgar omkring 850 fik lov at bygge i Hedeby, heller ikke den ældre trækirke. De arkæologiske udgravninger inden for og omkring Hedebys halvkredsvold har hidtil ikke ført til nogen materiel dokumentation for Ansgars kirke.

Haddeby Kirke rummer en korsfæstelsesgruppe fra omkring 1250 og en trefløjet, gotisk altertavle fra anden halvdel af 1400-tallet.

På kirkegården findes danske krigergrave fra Slaget ved Slesvig den 23. april 1848 og træfningen ved Kongeshøj den 3. februar 1864.

Litteratur:

Grænseforeningens Årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.