Gå til leksikonoversigt

Haderslev-artiklerne af 1528

Begreber

En række trosartikler udformet i 1528 efter afholdelse af en række kirkemøder på Haderslevhus. Det skete på initiativ af hertug Christian, den senere Christian 3., som gennemførte Reformationen iHaderslev-Tørning Len. 

Artiklerne er skrevet af de to tyske teologer Eberhard Weidensee og Johann Wenth med tydelig forbindelse til Luthers forfatterskab, men samtidig tilsyneladende uafhængigt af de tyske kirkeordninger, der udkom på samme tid. Med hensyn til deres kirkeretslige og teologiske indhold er de i nøje overensstemmelse med, hvad der på samme tid lærtes i fra Wittenberg.

De 22 artiklers disposition er ujævn, formentlig fordi de er skrevet i hast. Ujævnheden kan også skyldes, at nogle af artiklerne er indsat i en allerede foreliggende (ukendt) tekst.