Gå til leksikonoversigt

Hansen, Hans Schultz, født 1960, historiker

Personer

Hans Schultz Hansen er historiker og dr.phil. fra Syddansk Universitet i 2005 med disputatsen Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867 - den slesvig-holstenske bevægelse. Han er forskningschef ved Rigsarkivet, Aabenraa og adjungeret professor ved Syddansk Universitet. Hans forskning koncentrerer sig om Sønderjyllands historie i 1800- og 1900-tallet. Han har udgivet eller været medforfatter på en lang række værker, bl.a. Det sønderjyske landbrugs historie 1830-1993 (1994), Genforeningens arkitekt : H.P. Hanssen 1914-1936 (2020) og Sønderjylland- en særlig historie  sammen med Carsten Porskrog Rasmussen (2020). Han har været formand for Historisk Samfund for Sønderjylland i perioden 2004-2024 og redaktør af Sønderjyske Årbøger fra 2013.