Gå til leksikonoversigt

Hegewisch, D.H., 1740-1812, historiker

Personer

D.H. Hegewisch blev født i byen Quakenbrück i Hannover, kom i 1758 på gymnasiet i Osnabrück, hvorefter han studerede teologi ved universitetet i Göttingen.

Efter endt uddannelse blev han huslærer i familien Schimmelmann og fik herigennem ansættelse ved Tyske Kancelli i København. Senere bosatte han sig i Hamborg, hvor han bl.a. beskæftigede sig med historiske studier. I 1782 blev Hegewisch professor ved Kiels Universitet. Som historiker tilskrev han sig størst fortjeneste gennem sine arbejder med Hertugdømmernes historie, især efter 1588. Hegewisch udgav værket i to bind Schleswigs und Holsteins Gerschichte (1801-1802).

Hegewisch var udtalt helstatsmand, men blandede sig ellers ikke i politik. 

Litteratur: Dansk biografisk Leksikon, 1980.

 

Kobberstik af Dietrich Hermann Hegewitch.

Kobberstik af D.H. Hegewitch.

Det Kgl. Bibliotek.