Gå til leksikonoversigt

Helgoland, Slaget ved

Begreber

Træfning den 9. maj 1864 under krigen i 1864 mellem en østrigsk-preussisk eskadre og en dansk eskadre ca. 10 sømil sydøst for øen Helgoland i Nordsøen.

Den danske flådestyrke bestod af fregatterne Niels Juel og Jylland samt korvetten Heimdal under kommando af Edourd Suenson (1805-1887). De østrigsk-preussiske skibe var de østrigske fregatter Schwarzenberg og Radetzky og den preussiske hjuldamper Adler samt kanonbådene Basilisk og Blitz, som dog ikke kom til at deltage aktivt i slaget. Den østrigsk-preussiske eskadre var under ledelse af Wilhelm von Tegetthoff (1827-1871).

Schwarzenbergs fortop blev skudt i brand, og de østrigsk-preussiske skibe søgte mod neutralt britisk farvand for at reparere skaderne. De danske skibe sejlede til Kristianssand, hvor de 14 faldne søfolk blev bisat. Slaget fandt aldrig en endelig afgørelse og havde meget begrænset betydning for krigens forløb.