Gå til leksikonoversigt

Holsten

Steder

Omkring 1110 blev stormanden Adolf fra borgen Schaumburg ved Weserfloden indsat af den saksiske hertug som greve i Holsten (området omkring Itzehoe og Kiel) og Stormarn (området nord for Hamborg). Senere underlagde slægten Schauenburgerne sig det slaviske område Wagrien mod øst.

Fra 1200-tallet udgjorde disse tre områder et samlet territorium med vidtgående selvstændighed, normalt bare kaldet Holsten. I 1200- og 1300-tallet var Holsten delt mellem flere grevelinjer, bl.a. Holsten-Rendsborg, Holsten-Pløn og Holsten-Pinneberg. I 1390 samlede Rendsborg-linjen hele Holsten undtagen Pinneberg, og fra 1375/86 blev de desuden hertuger af Slesvig. Efter Rendsborg-linjens uddøen i 1459 kom Slesvig og Holsten under de danske konger, og i 1474 blev Holsten ophøjet til hertugdømme. Fra 1559 blev Ditmarsken indlemmet i Holsten. Ved Pinneberg-grenens uddøen i 1640 blev også Pinneberg forenet med det øvrige Holsten. 1490-1523 og 1544-1773 var magten over hertugdømmet delt mellem kongerne og andre hertuglinjer.

Holsten var, modsat Slesvig, del af Det Tysk-romerske Rige til 1806 og af Det tyske Forbund 1815-66. I 1864 blev Holsten og Lauenburg sammen med Slesvig afstået til Preussen og Østrig, og i 1867 blev de indlemmet i Preussen som provinsen Slesvig-Holsten. I 1946 blev delstaten Slesvig-Holsten oprettet, og i 1949 indgik den i Forbundsrepublikken Tyskland.

Af Carsten Porskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Carsten Porskrog Rasmussen, Elke Imberger, Dieter Lohmeier & Ingwer Momsen (red.): Die Fürsten des Landes. Neumünster 2008. Steen Bo Frandsen: Holsten i helstaten. 2008. 

Nicolai Abildgaards historiemaleri fra 1780 "Christian 1. ophøjer Holsten til hertugdømme 1474". Maleriet er udført til Christiansborg Slot.

Nicolai Abildgaards historiemaleri fra 1780 "Christian 1. ophøjer Holsten til hertugdømme 1474". Maleriet er udført til Christiansborg Slot.

Statens Museum for Kunst.