Gå til leksikonoversigt

Jaruplund Højskole

Steder

Dansk højskole i Sydslesvig, ca. 13 km syd for grænsen med grundlag i grundtvigsk folkehøjskoletradition.

Allerede i august 1945 foreslog danske højskolefolk, at der igen burde rejses en dansk højskole i Sydslesvig. En generation af krigstrætte og desillusionerede unge søgte et nyt ståsted gennem et dansk tilhørsforhold. Man ønskede at tilegne sig et dansk sindelag og det danske sprog. Det var dette ønske om folkelig oplysning, de danske højskolefolk var enige om skulle imødekommes ved at bygge en folkehøjskole i Sydslesvig.

Trods mange kvaler både med den engelske besættelsesmagt og siden de tyske myndigheder for at få godkendt oprettelsen af en dansk folkehøjskole i Sydslesvig lykkedes det til sidst Dansk Skoleforening for Sydslesvig sammen med skolens første forstander, Jørgen Jessen, at få tilladelse til at lægge en højskole i Jaruplund (tysk: Jarplund).

De danske højskoler og andelsbevægelsen sørgede for både bygninger, udstyr og driftskapital. Det lykkedes endog at få den danske stat til at bevillige drifts- og elevstøtte til skolen som et tilskud til støtte af dansk sprog og kultur i udlandet. Vinteren 1949 kunne der holdes rejsegilde over tre træbarakker, og allerede i marts 1950 kom det første hold højskolepiger til Jaruplund. Den egentlige indvielse af skolen blev holdt i 1950 på Grundtvigs fødselsdag den 8. september. 

Det blev Bodil og Jørgen Jessens opgave at forberede, bygge og igangsætte højskoleprojektet i Sydslesvig. Siden udviklede Ingrid og Niels Bøgh Andersen skolen til et både sydslesvigsk og dansk mødested - en position, som deres efterfølgere Ellen og Karl Andresen fastholdt og udbyggede. 

Jaruplund Højskole er gennem årene blevet et vigtigt folkeligt bindeled mellem Danmark og Sydslesvig, og samtidig er højskolen forblevet et regionalt mødested, der også er åben for møder med den tyske nabo.