Gå til leksikonoversigt

Jensen, Henry, 1907-1989, rektor for Duborg-Skolen

Personer

Henry Jensen tog studentereksamen fra Randers Statsskole i 1926 og blev cand.mag. med matematik som hovedfag i 1932. 1933-34 var han lærer på Haslev Gymnasium og 1934-35 vikar på Herning Gymnasium. Han blev ansat som adjunkt i matematik på Tønder Statsskole i 1935 og kom i 1946 til Flensborg som rektor for Duborg-Skolen, hvor han blev indtil 1962.

I Flensborg var Henry Jensen korpsrådsformand for Drengespejderkorpset i Sydslesvig 1947-1950, og han var formand for Dansk Lærerforening for Sydslesvig 1952-53.

I august 1962 blev Henry Jensen rektor på statsskolen i Randers. Han fratrådte på grund af sygdom med udgangen af skoleåret 1969/70.