Gå til leksikonoversigt

Kalkmalerier i Sønderjylland og Sydslesvig

Begreber

I Sønderjyllands kirker er der ikke bevaret et stort antal kalkmalerier som i kirkerne i mange andre landsdele. De to hovedkirker i Slesvig og Haderslev har dog flere kalkmalerier, heriblandt en del malerier fra 1200-tallet i Slesvig og en våbenskjoldfrise fra 1440’erne i Haderslev. I enkelte sognekirker findes der interessante malerier, alle fra årtierne omkring år 1500.

Særligt Broager Kirke rummer en lang række malerier, heriblandt Dommedag og Sankt Jørgens martyrium. Disse er malet af Peter Lykt, der også har dekoreret kirkerne i Vester Sottrup, Løjt, Nordborg og Holbøl. I de to sidstnævnte har han også malet dommedagsmotiver, et motiv, der også findes blandt Tandslet Kirkes mange malerier. I Brøns Kirke findes, ved siden af en skildring af Jesu lidelse og død, to enestående malerier fra 1531-33, der er klare indlæg til fordel for den nye protestantiske tro.

Møgeltønder Kirke er hovedsageligt udsmykket med malerier fra midten af 1500-tallet, der er kraftigt restaureret af August Wilckens i 1898, og skibet i Agerskov Kirke er dekoreret med evangelister og apostle så sent som i 1632. Endelig har August Wilckens totaldekoreret Starup Kirke 1918-19, og Hjalte Skovgaard har i 1952 dekoreret apsiden i Gl. Haderslev Kirke.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Danske Kalkmalerier, bd. 1-7. 1985-1992.