Gå til leksikonoversigt

Kalvø

Steder

Ø i bunden af Genner Bugt, som i dag er forbundet med fastlandet med en dæmning. Kalvø havde 8 fastboende indbyggere i 2023. Den er især kendt for sit skibsværft, som skibsrederen Jørgen Bruhn anlagde i 1847 på det dengang ubebyggede sted. Indtil værftet blev lukket i 1870, byggedes der sejlskibe, bl.a. af klippertypen, som anløb havne i hele verden, og som var kendt for deres gode sejlegenskaber.

De fleste værftsbygninger er stadig velbevaret, og i værftets tidligere hovedbygning viser foreningen Det Maritime Kalvø en lille udstilling om øens og værftets historie. Det tidligere værftsområde er i dag en af stationerne i Industrimuseum Slesvig. I 1960’erne blev øens centrale del – ørkenen – udnyttet til grusgravning, hvilket betød, at man fjernede ca. 8 m af øens højde. I dag findes i ørkenen en stenpark med ledeblokke, som er ført til Sønderjylland i istiden. I 1974 erhvervede staten størstedelen af Kalvø, hvor der i dag er lystbådehavn. Kalvø Badehotel lukkede i 2018. Kalvø med omkringliggende arealer er udlagt som vildtreservat.

Af Stephanie Robl Matzen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen i 2024.

Litteratur:

Rolf Larsen: Kalvø: et skibsværft og dets historie, i: Maritim Kontakt, 10. 1986.
Karl Lildholdt: Den kgl. Agent Jørgen Bruhn og hans skibe, i: Det gamle Løjt, 17. 1994.
Skov- og Naturstyrelsen: Kalvø (folder).