Gå til leksikonoversigt

Kielerfreden

Begreber

Fredsaftale indgået i Kiel 14. januar 1814 mellem Danmark, England og Sverige, der afsluttede den danske deltagelse i Napoleonskrigene. Holsten og Slesvig var på dette tidspunkt besat af allierede tropper, og den danske konge var isoleret politisk og militært. Fredens pris var afståelse af Norge til Sverige mod at få Svensk Pommern, som i 1815 blev mageskiftet til det lille hertugdømme Lauenborg. Den slesvigske ø Helgoland blev afstået til England. Med afståelsen af Norge og erhvervelsen af Lauenburg voksede den tysktalende andel af befolkningen i Helstaten fra 25% til 40%.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Lars N. Henningsen i: Sønderjyllands Historie indtil 1815. 2008.