Gå til leksikonoversigt

Kjems, Niels, 1888-1975, vandrelærer

Personer

Niels Kjems blev født lige syd for Kongeåen på gården Kjemsgård i Sdr. Hygum, hvor han allerede som barn oplevede de nationale spændinger. Han var elev på Skibelund Efterskole og senere Askov Sløjdskole samt Askov og Vallekilde højskoler. I tiden op til 1. Verdenskrig opholdt Kjems sig i København, hvor han uddannede sig i gymnastik. Her kom han i forbindelse med gymnastikpædagogen Niels Bukh. Kjems deltog i 1912 i gymnastikkonkurrencerne ved OL i Stockholm og repræsenterede her Danmark, selv om han var tysk statsborger. 

Under 1. Verdenskrig gjorde Kjems tjeneste på tysk side ved Vestfronten. Efter krigen blev han ansat som lærer på Skibelund Efterskole, og efter Genforeningen valgte han sammen med sin ægtefælle Anna Lorenzen at beholde sit tyske statsborgerskab for at kunne arbejde blandt dansksindede syd for den nye grænse. I 1922 flyttede ægteparret til Harrislee, hvor de købte en tysk kro og omdannede den til dansk forsamlingshus og påbegyndte et stort folkeligt arbejde som danske vandrelærere i Mellemslesvig. Hans folkelige og kulturelle arbejde for danskheden  i Sydslesvig var rodfæstet i den grundtvigske bevægelse og den lingske gymnastik, som han havde lært at kende på danske folkehøjskoler.

Som tysk statsborger måtte Niels Kjems igen trække i uniform i november 1944 under 2. Verdenskrig, men han slap dog ved kun at deltage i bevogtning af krigsfanger i nærheden af Flensborg.

I 1927 var Niels Kjems blandt stifterne af Slesvigsk Kreditforening, i hvis ledelse han sad fra 1927 til 1975. Foreningens formål var at hjælpe unge danske landmænd med at erhverve eller forpagte landejendom. I 1945 rejste Niels Kjems over for J.Th. Arnfred og Hans Lund tanken om at oprette en dansk folkehøjskole i Sydslesvig - den senere Jaruplund Højskole.