Gå til leksikonoversigt

Kliplev

Steder

Stationsby i Aabenraa Kommune nær Hærvejen mellem Aabenraa og Flensborg. Indbyggertallet lå i 2023 på 1.247. Den har station på banen mellem Tinglev og Sønderborg, og i 2012 udgjorde den udgangspunktet for den nye motorvej til Sønderborg, den såkaldte Sønderborgmotorvejen. 

Kliplev Kirke blev i senmiddelalderen valfartskirke pga. et Skt. Hjælper-krucifiks (Kristus stående påklædt på korset). Den blev nyopført i perioden mellem 1450 og 1520 for at kunne rumme de mange pilgrimme og gejstlige. Efter delingen af herregården Søgård i 1523 mellem to brødre Ahlefeldt blev der opført to vestkapeller til kirken, en til hver gren af slægten. Her ligger flere Ahlefeldter til Søgård begravet. Ved kirken står et træbygget klokkehus fra 1300-tallet. Valfartskirken dannede grundlag for markeder, der med tiden blev et stort hestemarked, der i dag videreføres som ”Kliple’ Mærken” anden weekend i juni.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.