Gå til leksikonoversigt

Kliplev Kirke

Steder

Kliplev Kirke i byen Kliplev var i middelalderen et berømt valfartssted takket være kirkens nu forsvundne Sankt Hjælper-krucifiks (Kristus stående påklædt på krucifikset), der hang i korets nordlige kapel. Det store antal pilgrimme har formentlig være baggrund for, at der opførtes en ny og langt større kirke i 1400-tallet. Det oprindelige romanske kor erstattedes af en stor hvælvet korbygning, der var højere end skibet, og i nord og syd tilføjedes våbenhus, tre kapeller, heraf to opført  for slægten Ahlefeldt samt et sakristi. 

Blandt kirkens inventar kan nævnes prædikestolen fra 1610 og en døbefont fra 1613. skåret af Flensborg-mesteren Hinrich Ringerinck.

På kirkegården står en middelalderlig klokkehus af sortbejdset egetømmer.  

Kirkens betydning som valfartskirke skabte grundlag for to årlige markeder, som senere udviklede sig til Danmarks største hestemarked. I dag fastholdes markedstraditionen ved det såkaldte Kliple' Mærken, som afholdes i dagene omkring den første lørdag i juni.

Kliplev Kirke består af skib, et højere kor, fire kapeller og et våbenhus.

Kliplev Kirke består af skib, et højere kor, fire kapeller og et våbenhus.

Foto: Hubertus. CC BY-SA 3.0