Gå til leksikonoversigt

Lassen, Hans, 1831-1896, gårdejer og politiker

Personer

Hans Lassen blev født i Lysabild på Als, hvor han gik i folkeskole og i 1847-48 var elev på Rødding Højskole. Allerede som 22-årig fik han sit første tillidshverv som synsmand, og få år senere blev han valgt til herredsrådet for Als Sønderherred. Efter Sønderjyllands indlemmelse i Preussen i 1864 blev han i 1867 valgt til kredsdagsmand og senere til provinslanddagen. Han blev bl.a. formand for den alsiske landboforening og Lysabild Sogns Sparekasse og indvalgt i Sprogforeningens og Vælgerforeningens bestyrelser.

I 1866 gjorde han sig bemærket som en af "de 47", som rejste til Berlin for at takke kong Wilhelm for Pragfredens § 5 og bede om, at den snart blev realiseret. Da Nicolai Ahlmann i 1875 nedlagde sit mandat og forlod Sønderjylland, blev Hans Lassen valgt som hans efterfølger i den preussiske landdag. Fra 1878 vendte Hans Lassen sig imod H.A. Krügers edsnægterpolitik og hævdede, at danske politikere måtte aflægge eden til den preussiske konge for at få den nødvendige indflydelse. Han bøjede sig dog for Krüger som den ældste repræsentant.

Efter H.A. Krügers død i 1881 aflagde Hans Lassen eden og var frem til 1884 den danske bevægelses ene repræsentant i den tyske rigsdag. Han blev den første rigsdagsmand, der aflagde ed på den preussiske forfatning for at få indflydelse imod de talrige overgreb, som de preussiske myndigheder forvoldte.

Hans eftermæle blev præget af en bedragerisag begået af ham imod Lysabild Sogns Sparekasse, som Hans Lassen var formand for.

Litteratur:

Lorenz Rerup i: Dansk Biografisk Leksikon, bind 8. 

Hans Lassen. Udateret fotografi.

Hans Lassen. Udateret fotografi.

Det Kgl. Bibliotek.