Gå til leksikonoversigt

Lembcke, Cay, 1885-1965, ritmester

Personer

Cay Lembcke var født i København. Han fik en militær karriere, han blev premierløjtnant i 1907 og ritmester (kaptajn i rytteriet) i 1918, men tog sin afsked i 1923. Lembcke stiftede den 16. november 1930 Danmarks Nationalssocialistiske Arbejderparti, som han var formand ("fører") for frem til sommeren 1933, da Frits Clausen gennemførte et kup mod Lembcke og selv blev formand. Cay Lembcke havde allerede i 1920'erne været involveret i højreorienterede initiativer. Efter det tyske nazipartis store valgsejr i sommeren 1930 så Cay Lemckes en fornyet mulighed for at vække antiparlamentariske kræfter i Danmark.

Ved partiets stiftelse udtalte Lembcke, at partiets første opgave var at udelukke kvinder fra det offentlige liv. Lembcke var politisk naiv og en fantast, der hverken blev taget alvorligt af venstre- eller højrefløjen.

Cay Lembcke var efter inspiration af den britiske Baden Powell stifter af Det danske Spejderkorps 1909-1910.