Gå til leksikonoversigt

Løjt Kirke

Steder

Løjt Kirke i Løjt Kirkeby er bygget af rå kampesten fra lokalområdet. I 1100-tallet blev kor og skib bygget, men allerede i midten af 1200-tallet blev koret forlænget mod øst, så det fik dobbelt størrelse. Senere er andre bygninger  som et bredt tårn, kapeller og sakristi kommet til, disse er opført i munkesten. I 1778 opførtes et gravkapel, der dog ikke har direkte tilknytning til kirken.

Kirkens kalkmalerier stammer fra ca. 1520 og afbilleder skjolde, vrængmasker og plantelignende ornamentik. 1515-1530 og består af ornamentik  Den prægtige altertavle med en udfoldet Golgatascene i midterfeltet er ligeledes fra ca. 1520.

Litteratur:
Ulla Håstrup: Løjttavlen i billeder og tekst. Forlaget De unges Kunstkreds, 1991. 

Løjt Kirke med tårn med tørninglensk spir.

Løjt Kirke med tårn med tørninglensk spir.

Foto: Hjart, CC BY-SA 4.0