Gå til leksikonoversigt

To Løver

Begreber

Fraktion oprettet i 1888 under den konservativt dominerede Studenterforening. Den var særligt optaget af det sønderjyske spørgsmål.

Den højreorienterede To Løver var en parallel til 4 S (Studentersamfundets sønderjyske Samfund), som var orienteret mod partiet Venstre. De to foreninger var grundlæggende uenige om provisorietidens indenrigspolitiske spørgsmål, men samtidig enige om behovet for støtte til den danske folkegruppe i Sønderjylland.

Der blev allerede i 1888 nedsat et fællesudvalg for de to foreninger. Den ledende skikkelse i samarbejdet var rigsarkivar A.D. Jørgensen.

Under 1. Verdenskrig støttede To Løver på forskellig vis den sønderjyske sag, bl.a. gennem udsendelse af oplysningsmateriale i Danmark og direkte økonomisk støtte til Sønderjylland formidlet gennem bl.a. H.P. Hanssen.  

 Det tætte samarbejde mellem To Løver og 4 S ophørte i slutningen af 1. Verdenskrig, hvor diskussionen om den fremtidige statsgrænse begyndte. Den konservativt forankrede To Løver drømte om en fremtidig historisk begrundet grænse ved Danevirke, mens 4 S argumenterede for en grænse, som fulgte Clausen-linjen, altså en deling af Slesvig i henhold til sproggrænsen.

Litteratur:
Troels Fink: Da det begyndte... Grænseforeningens årbog 1989.
Harald Jørgensen: I grænselandets tjeneste. Foreningen To Løver gennem 100 år. 1888 - 1988. Udgivet af Foreningen To Løver, København 1988