Gå til leksikonoversigt

Londontraktaten af 1852

Begreber

Londontraktaten er en traktat af 8. maj 1852, hvor Storbritannien, Frankrig, Rusland, Sverige-Norge, Østrig og Preussen anerkendte prins Christian af Glücksborg (senere Christian 9.) og hans hustru, prinsesse Louise af Hessen, med efterslægt som tronarvinger til Kongeriget og Hertugdømmerne. For at denne traktat kunne indgås, havde Danmark ved årsskiftet 1851/52 måttet indgå aftaler med Østrig og Preussen om ikke at knytte hertugdømmet Slesvig tættere til kongeriget Danmark end hertugdømmet Holsten blev det. 

Det var dette tilsagn, der blev overtrådt med rigsdagens vedtagelse af Novemberforfatningen i 1863, der kun omfattede Kongeriget og Slesvig. Herved fik Preussens ministerpræsident Otto von Bismarck påskud til krigen i 1864 mod Danmark.

Teksten til London-traktaten af 8. maj 1852

Af Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Jens Engberg: Det slesvigske spørgsmål 1850-1853, 1968.

Claus Bjørn: 1814-1864, i: Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 3, 2003.