Gå til leksikonoversigt

Lundtoft Kommune

Steder

 

Tidligere kommune i daværende Sønderborg Amt. Lundtoft Kommune blev dannet i forbindelse med Kommunalreformen i 1970 ved sammenlægning af sognekommunerne Felsted, Kliplev og Varnæs-Bovrup, alle i Lundtoft Herred, heraf kommunens navn. Kommunen strakte sig mod sydvest fra Aabenraa Fjord. Lundtoft Kommune havde et areal på 137 km2 og i 2006 et indbyggertal på 6.150. Felsted blev administrativt centrum for den nye kommune med bl.a. rådhus og centralskole. 

Søgård var det største gods i kommunen, det blev i 1934 opkøbt af den danske stat og indrettet til kaserne.

Ved Strukturreformen i 2007 indgik Lundtoft Kommune i Aabenraa Kommune.