Gå til leksikonoversigt

Marcussen, Peter Larsen, 1898-1979, lærer

Personer

Peter Larsen Marcussen var født i Over Lerte ved Sommersted. I 1916 blev han optaget på Haderslev Seminarium, men måtte afbryde uddannelsen, da han blev indkaldt til tysk militærtjeneste under 1. Verdenskrig. Efter krigen vendte han tilbage til seminariet og afsluttede i 1920 sin uddannelse, hvorefter han engagerede sig i dansk ungdomsarbejde.

Efter Hitlers magtovertagelse i 1933 blev Marcussen bekymret af stærke røster i det tyske mindretal i Sønderjylland og blandt nazister i Slesvig-Holsten om en grænserevision. Han opsøgte derfor H.P. Hanssen, der foreslog at samle ligesindede og overveje mulighederne for et dansk modstød.

Få dage senere inviterede Marcussen sammen med pastor N.P. Nielsen, Vedsted til en drøftelse på Folkehjem i Aabenraa. De 18 mødedeltagere besluttede at samle de sønderjyske ungdomsforeningers ledere til et fællesmøde den 23. april. Man håbede på 200 deltagere, men mere end det dobbelte mødte frem. På mødet blev det besluttet at afholde et stort ungdomsstævne på Dybbøl den 11. juni og i øvrigt støtte det allerede planlagte sønderjyske gymnastikforeningers stævne i Tønder den 12. maj.

Til stævnet i Tønder kom ca. 12.000 unge, og på Dybbøl deltog ca. fire gange så mange. Peter Larsen Marcussen holdt hovedtalen, der blev transmitteret over radioen. 

Det store fremmøde styrkede Marcussens tanker om at organisere en dansk folkerejsning mod de tyske og nazistiske trusler, og den 20. september 1933 stiftedes på at møde i Aabenraa Det unge Grænseværn med Peter Marcussen som formand.

Det nordiske spillede en stor rolle for Peter Marcussen, og den 20. april fik han hovedstyrelsen til at ændre foreningens navn til Dansk-nordisk Ungdomsforbund.

Under besættelse måtte arbejdet foregå på et mere afdæmpet niveau. Marcussen blev alligevel anset for et nationalt ikon. Han blev den 29. august 1943 arresteret sammen med en række andre fremtrædende sønderjyder og interneret først i Aabenraa og senere på kasernen i Haderslev. Den 10. september blev de løsladt, men den 27. juni 1944 blev Marcussen igen arresteret for "tyskfjendtlig og illegal virksomhed" og den 19. august overført til Frøslevlejren, hvorfra han i marts 1945 blev overført til Neuengamme ved Hamborg. I april vendte han tilbage med Folke Bernadottes Hvide busser. 

Efter krigen var betingelserne anderledes, og Dansk-Nordisk Ungdomsforbund kom ikke mere til at spille samme rolle. I 1948 oprettede Peter Marcussen Folkungskolen i Gråsten med sig selv som forstander, hvor der blev drevet nordisk grænselandsefterskole. I 1953 lukkede skolen, og bygningen blev solgt.

Peter Marcussen blev derefter lærer ved Gråsten kommuneskole, men i 1954 flyttede han til Karlslunde skole på Sjælland, hvorfra han i 1963 gik på pension. 

Et portræt af Peter Larsen Marcussen er ophængt i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.

Kilde:
Det Nationale Portrætgalleri på Folkehjem. Artikel om Peter Marcussen af H.E. Sørensen.