Gå til leksikonoversigt

Folkehjem, Aabenraa

Steder
Folkehjem

Folkehjem, 1922.

Foto: Hjart, CC BY-SA 4.0.

Dansk forsamlingshus i Aabenraa. Det tidligere forlystelsessted Schweizerhalle blev i år 1900 erhvervet af Sprogforeningen og indrettet med mødelokaler, udlånsværelse, læsestue mv. 

De gamle træbygninger blev i 1910/11 erstattet af nye tidssvarende bygninger, indviet i april 1911. Folkehjem har været ramme om mange store, dansk-nationale møder, bl.a. H.P. Hanssens tale den 17. november 1918. 

I 2020, i anledning af 100-året for Genforeningen, blev pladsen foran Folkehjem renoveret, og Genforeningsparken blev anlagt. 

Folkehjem fungerer fortsat som forsamlingshus, hvor private, foreninger og firmaer kan afholde arrangementer. Det huser i dag også  Aabenraa bibliotekerne.

 

H.P. Hanssen

En stor skare af mennesker er mødt op for at høre H.P. Hanssen holde tale fra balkonen i Folkehjem i 1918.

Det Kgl. Bibliotek.

Folkehjems historie

Tiden omkring år 1900 under von Köllers styre var en hård tid for de dansksindede sønderjyder og de danske foreninger. Myndighederne lagde et stærkt pres på kroejerne, så de danske foreninger havde svært ved at leje lokaler til deres møder. Som et modtræk begyndte de danske foreninger at bygge forsamlingshuse

I Aabenraa lykkedes det for Sprogforeningen i kraft af en række sammentræf at oprette Folkehjem i år 1900. Finansieringen var allerede skaffet til veje i 1895, da lensbaron Holger Stampe-Charisius til Nysø skænkede sprogforeningen i Aabenraa Hovslund Mølle i Øster Løgum sogn som gave. Salget af Hovslund Mølle i 1901 kom til at danne grundstammen i den kapital, der finansierede oprettelsen af Folkehjem. I år 1900 bød chancen sig for at erhverve en ejendom, da gæstgiver J.F. Albertz ønskede at sælge Schweitzerhalle. Albertz havde købt stedet med det klare formål at holde ringridning. Da det blev forbudt at holde ringridning på stedet med henvisning til patienterne på det nærliggende hospital, solgte Alberz ejendommen til Sprogforeningen. 

Schweitzerhalle var på dette tidspunkt et forlystelsessted med keglebane, dansepavillon og have ved Nørre Chaussè i udkanten af Aabenraa. Umiddelbart efter købet skiftede stedet navn til Folkehjem. Dansepavillonen blev omdannet til forsamlingssal, og keglebanen til boglager for Sprogforeningens bibliotek. Dermed var der skabt rammer for Sprogforeningens virke, der snart blev samlingsstedet i Sønderjylland for de danske foreninger. Det var derfor naturligt, at Vælgerforeningen i dagene 16. og 17. november 1918 holdt sit møde på Folkehjem om Sønderjyllands fremtid efter Tysklands sammenbrud. Efter mødet holdt H.P. Hanssen sin berømte tale på Folkehjems balkon for godt 3.000 tilrejsende fra hele Sønderjylland. Her bebudede han landsdelens snarlige genforening med Danmark.

Folkehjem blev hurtigt for lille til de mange møder og aktiviteter. I 1911 blev der indviet en tilbygning efter tegninger af arkitekt Magdahl Nielsen fra København. Selve byggeriet blev overladt bygmester og arkitekt Jep Fink fra Aabenraaog rummede bl.a. to mødesale, læseværelse, gæsteværelse, restauration og bestyrerbolig.

Efter 2. Verdenskrig begyndte det igen at knibe med pladsen, og restaurationen levede heller ikke længere op til tidens standard. I 1964 henvendte Sprogforeningen sig til Aabenraa Kommune med store planer for en ombygning, som foreningen dog ikke selv magtede at udføre. Året efter blev Folkehjem omdannet til en selvejende institution, men først i begyndelsen af 1970’erne kunne planerne realiseres i samarbejde med Aabenraa Kommune. Den 23. juni 1973 kunne det renoverede Folkehjem indvies i en ny udvidet skikkelse. Samtidig  var pladsen blevet forøget med en nordlig tilbygning og mod syd med en biblioteksbygning.

I Billedsalen findes en portrætsamling af førende skikkelser i den nationale kamp. Det første  portræt i samlingen er et billede af J.P. Junggren, som var tobaksfabrikant i Aabenraa og Sprogforeningens første formand. Sidste tilkomne portræt er amtskontorchef Jes Caspersen, som blev ophængt i 2003.

Litteratur:
Johan Hvidtfeldt og Peter Kr. Iversen (red): "Åbenrå Bys Historie" bd. III. Aabenraa 1974.
Henrik Becker-Christensen og Jørgen Witte: "Fra købstad til storkommune" Aabenraa 1985.
Frands Gregersen: "-den nordlige bydel – og Folkehjem opstår" Aabenraa 1998.
N. Hansen: "Forsamlingshusene i Nordborg” i: Sønderjyske Årbøger 1912, s. 46-128.
Morten Kamphövener: "Hovslund Mølle blev Folkehjems grundkapital" i: Sønderjysk Månedsskrift 1975, s. 84-86.
Morten Kamphövener: "Det nationale portrætgalleri På Folkehjem" Aabenraa 1987.
Renè Rasmussen: "Ringridning i Aabenraa gennem 100 år" Aabenraa 1996.