Gå til leksikonoversigt

Møller, Jens, 1894-1951, dyrlæge, leder af NSDAP-N

Personer

Jens Møller var født i Varnæs i et dansksindet hjem, men blev efterhånden mere tysk bevidst. Han meldte sig som frivillig til 1. Verdenskrig. I 1921 blev han dyrlæge med en uddannelse fra Berlin og drev dyrlægepraksis 1924-1945 i Gråsten.

I 1935 blev Jens Møller valgt til leder af det tyske mindretals nyoprettede naziparti National-Sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei-Nordschleswig (NDSAP-N). I 1939 afløste han Johannes Schmidt Vodder i Folketinget, hvor han sad frem til 1943 for Slesvigsk Parti.

Fra det tyske mindretals side var der ved folketingsvalget i 1939 lagt op til kamp om Sønderjyllands fremtidige tilhørsforhold med et ønske om at stemme Nordslesvig tilbage til Tyskland. Det rygtedes, at Jens Møller allerede forhandlede med Hitler om Sønderjyllands indlemmelse i Det tyske Rige. På den baggrund blev Jens Møller kaldt til Berlin, hvor han fik pålæg om at undgå enhver udfordring over for Danmark og pålagt en loyalitetserklæring over for landet. Spørgsmålet om Nordslesvigs tilbagevenden til Tyskland var ikke til diskussion. 

Jens Møller arbejdede for hvervning af mindretallets unge til tysk fronttjeneste, og han tog initiativ til oprettelsen af korpset Zeitfreiwillige.

I forbindelse med retsopgøret blev Jens Møller idømt 12 års fængsel på grund af det nære samarbejde med besættelsesmagten. Han blev benådet i 1950. I 1950-51 forsøgte han at gøre politisk come-back. På generalforsamlingen i Bund Deutscher Nordschleswiger kritiserede han i skarpe vendinger det tyske mindretals moderate ledelse for at have svigtet de tyske frontfrivillige og deres pårørende. Han havde dog ingen gennemslagskraft i mindretallet.

Jens Møller omkom ved en trafikulykke.

Litteratur:

Henrik Skov Kristensen: Mellem Hitler og hjemstavn. Folkegruppefører Jens Møller, i: John T. Lauridsen (red.): Over Stregen – under besættelsen, 2007. 

Jens Møller heiler i forbindelse med indvielsen af den private tyske skole i Gråsten i 1942. I forreste række yderst til højre står Werner Best.

Jens Møller heiler i forbindelse med indvielsen af den private tyske skole i Gråsten i 1942. I forreste række yderst til højre står Werner Best.

Nationalmuseet.