Gå til leksikonoversigt

Munk, Iver, ca. 1470-1539, biskop

Personer

Iver Munk blev uddannet ved universiteter i Tyskland, bl.a. i Köln og Greifswald. I 1496 var han kannik ved Ribe Stift og tillagt Nustrup Sogn med kapellet i Gram. Allerede som 30-årig blev han viet til biskop i Ribe og varetog stiftets administration og jordegods samt sin politiske virksomhed som rigsråd. 

Iver Munk fremmede sine familiemedlemmers karriere, herunder broderen Mogens, der blev indsat på bispegården Volstrup. De to regnes for hovedarkitekter til den jyske adels oprør mod Christian 2. i 1523. Iver Munks forventninger til det nye styre under Frederik 1. og hertug Christian blev ikke indfriet og han måtte acceptere, at hertug Christian i 1525 indførte luthersk kirkestyre i Tørning Len. 

Iver Munk blev formodentlig sammen med de øvrige biskopper taget i forvaring den 12. august 1536. Senere på efteråret fik han Ribe bispegård i verdslig forlening, og hans to sønner, Frants og Niels Iversen, blev begge anerkendt som adelige.

Iver Munk blev efterfulgt af Johann Wenth, som blev den første lutherske biskop i Ribe Stift.