Gå til leksikonoversigt

Nellemann, Sophus, 1833-1915, højesteretsadvokat

Personer

Sophus Nellemann blev student i 1853 fra Randers og cand.jur. i 1859. I studenterårene var han meget aktiv i Studenterforeningen, og han blev medlem af foreningens seniorat i 1855. Han gjorde karriere som advokat i København og blev endvidere medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse og senere af Københavns borgerrepræsentation.

Sophus Nellemann meldte sig som frivillig i krigen i 1864, men han nåede ikke at blive indkaldt. Hans bror Rasmus Nellemann faldt på Dybbøl den 18. april 1864. Se brev fra Rasmus Nellemann til broderen dateret 17. april 1864.

Sophus Nellemann var stærkt optaget af det sønderjyske spørgsmål og støttede sønderjydernes nationale og kulturelle kamp efter 1864, især gennem foreningen To Løver, hvis formand han var fra foreningens oprettelse i 1888 til sin død i 1915.

Sophus Nellemann sammen med sin familie. Udateret fotografi.

Sophus Nellemann sammen med sin familie. Udateret fotografi.

Det Kgl. Bibliotek.