Gå til leksikonoversigt

Nissen, Niels Chr., 1810-1839, bogbinder

Personer

Niels Chr. Nissen var som sin far bogbinder i Haderslev. Han var dansksproget, men undervisningssproget i borgerskolen i Haderslev var tysk. I begyndelsen af 1830'erne blev han grebet af den slesvigske sprogsag, ikke mindst på baggrund af Christian Paulsens første skrift "Om hertugdømmet slesvigs folkepræg og statsret" fra 1832.

Nissen knyttede forbindelse mellem de to professorer Christian Paulsen og Christian Flor i Kiel og lokale kredse i Haderslev. I 1837 fik han optaget en artikel om det danske sprogs undertrykte stilling i Itzehoer Wochenblatt (se uddrag her). Samtidig tilskyndede han købmand P.C. Koch til at udgive et tidsskrift for dansk kultur, og han deltog med stor enthusiasme i oprettelsen af tidsskriftet Dannevirke, der udkom første gang i juni 1838.

Litteratur:

Dansk Biografisk Leksikon, 1938.