Gå til leksikonoversigt

Paulsen, Christian, 1798-1854, jurist og politiker

Personer

Christian Paulsen blev født i en tysktalende, men helstatssindet købmandsfamilie i Flensborg. Han studerede jura ved flere tyske universiteter, og han begyndte at betragte sig selv som dansk. Efter studier i København virkede han i perioden 1825-48 som professor i jura og retshistorie ved Kiels Universitet.

Uwe Jens Lornsens argumentation i 1830 for et forenet Slesvig-Holsten fik i 1832 Paulsen til i skriftet "Ueber Volksthümlichkeit und Staatsrecht des Herzogthums Schleswig" (Om hertugdømmet Slesvigs folkepræg og statsret) at kræve helstatens fornyelse. Han fandt det helt urimeligt, at tysk var retssprog i den dansktalende del af Slesvig og argumenterede for øget benyttelse af dansk som rets- og skolesprog i Nordslesvig

Christian Paulsens skrift inspirerede Niels Christian Nissen, som i Haderslev traf sammen med Peter Christian Koch og sammen nåede de frem til en afklaring på deres syn på sprog og nationalitet. 

Inspireret af bl.a. kollegaen Christian Flor deltog Christian Paulsen herefter i det politiske arbejde til støtte for dansk sprog og presse i Nordslesvig. Christian Paulsens arbejde for Sønderjyllands danskhed førte til, at han er blevet kaldt "den første sønderjyde".

Litteratur:

Johann Runge: Sønderjyden Christian Paulsen. Et slesvigsk levnedsløb. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

"Flensborgeren, professor Christian Paulsens dagbøger" ved Knud Fabricius og Johs. Lomholt-Thomsen. Gyldendalske Boghandel,. Nordisk Forlag. 1946

Christian Paulsen. Litografi fra 1845.

Christian Paulsen. Litografi fra 1845.

Det Kgl. Bibliotek.