Gå til leksikonoversigt

Nordborg

Steder
Nordborg Slot ligger på en holm i Nordborg Sø. I baggrunden ses byen. Foto fra 2022.

Nordborg Slot ligger på en holm i Nordborg Sø. I baggrunden ses byen. Foto fra 2022.

Sønderborg Kommune. Foto: Kim Toft Jørgensen.

By på det nordlige Als i Sønderborg Kommune. Den kan takke Nordborg Slot for sit navn og eksistens. Bebyggelsen hed endnu så sent som i begyndelsen af 1600-tallet Købing, hvilket betyder stedet, hvor man handler. Foruden landbrug, handel og håndværk levede landsbyen af tjenesteydelser til slottet. I Nordborg Lens skatteliste fra 1483 kan der således konstateres en væsentligt højere koncentration af håndværkere end i den øvrige del af Nordborg Len. Dette var baggrunden for, at byen i slutningen af 1600-tallet fik status som flække

Byen havde i slutningen af 1700-tallet og et stykke ind i 1800-tallet en betydelig skibsfart fra havnen ved Dyvig. I 1862 havde havnen således 288 indgående og 285 udgående skibe. Med oprettelsen af amtsbanen fra Sønderborg i 1898 svandt Dyvigs rolle som havn og dermed også Nordborgs økonomiske position. Fra 1871 til 1921 faldt indbyggertallet fra 1.377 til 1.035. I 1924 opgav Nordborg sine privilegier som flække, men frem til 1939 havde byen et medlem i amtsrådet udpeget af kommunalbestyrelsen.

Med udviklingen af Danfoss efter 2. Verdenskrig vendte udviklingen til eksplosiv vækst. Byen er i dag, ud over Danfoss, der har sit hovedsæde i byen, præget af virksomheder, der arbejder inden for elektronikindustrien. Byen har for sin størrelse et usædvanligt stort antal andels- og almennyttige boliger.

I 1965 havde byen 3.093 indbyggere og i 2023 5.759. Nordborg er i dag næsten sammenvokset med Lavensby, Havnbjerg og Elsmark, hvor Danfoss-fabrikken ligger.

I perioden 1970-2006 var Nordborg administrativt centrum i daværende Nordborg Kommune. Det tidligere rådhus er siden 2012 sundhedscenter.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2023.

Litteratur:

Kim Jacobus Paulsen: Det nytter ikke at vi stritter imod ... 1996.

Kim Furdal: Flækkekommuner – en mærkelig kommunetype, i: Peter Fransen m.fl.: Harmonisering eller særordning, bd. 1. 2002.