Gå til leksikonoversigt

Nydambåden

Begreber

Nydambåden er en knap 24 m lang og 3,5 m bred egetræsbåd fundet i Nydam MoseSundeved. Båden er klinkbygget med 5 brede bordplanker på en bred bundplanke og stærkt udsvajede stævne. Den er bygget op over 19 spanter, og har haft dæksplanker. Den ca. 7,6 tons tunge båd har ingen mast og rig. På rælingsplankerne ses i stedet i alt 28 fastsurrede åretolde til årerne. 

Den overmåde velbevarede båd er bygget af egetræ, der er fældet omkring 320 e.Kr. og sænket i mosen få årtier senere, sandsynligvis mellem 340-360 e.Kr., sammen med et omfattende våbenudstyr. Dendrokronologiske undersøgelser af bådens træ viser, at den må stamme fra et område omkring Slesvig-Holsten, Danmark og Skåne. Oprindelsesstedet for den overvundne hær, hvis båd og udstyr er ofret i Nydam, må således findes i dette område.

Båden blev udgravet i 1863 af Conrad Engelhardt og er en del af den såkaldte Flensborg-samling, som Conrad Engelhardt forsøgte at skjule efter krigen i 1864. Siden 1948 har Nydambåden været udstillet på Museum für Archäologie på Gottorp Slot.  

En fuldskalakopi af Nydambåden, Nydam Tveir, er blevet bygget af Nydambådens Laug, som er en underafdeling af Nydamselskabet (Selskabet for Nydamforskning) i Sønderborg og blev søsat i 2013. Nausten til vinteropbevaring af båden er bygget ved stranden ud for Sottrupskov. Det vil om sommeren være muligt at sejle ud med Nydam Tveir sammen med medlemmer af bådelavet.

Af Hans Chr.H. Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2023.

Litteratur:
Flemming Rieck: Skibene fra Nydam Mose, i: Lars Jørgensen et al (red.): Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske Imperium. 2003. 
Stine Wiell: "Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, nr. 37. Flensborg 1997.

Nydam Tveir, kopi af Nydambåden, ved Sottrupskov. Foto fra 2013.

Nydam Tveir, kopi af Nydambåden, ved Sottrupskov. Foto fra 2013.

Foto: Erik Christensen, CC BY-3.0