Gå til leksikonoversigt

Gottorp Slot

Steder

Slot i Sydslesvig, oprindelig bygget på en ø i Slien lidt vest for Slesvig centrum. Det var strategisk placeret mellem Slien og sumpområderne længere mod vest.

Slottet var oprindelig biskoppens borg, men fra 1268 overgik det til den slesvigske hertug. Christian 1. overtog slottet i 1459. I middelalderen blev borgen kaldt hele Danmarks lås og lukke.

Frederik 1. udbyggede yderligere slottet omkring 1530 og boede her både som hertug og som konge; sønnen Christian 3. voksede op på slottet. De gottorpske hertuger boede på slottet i perioden 1544-1713 og gjorde slottet til et kulturcentrum med et enestående bibliotek og et kunstkammer. 

Ved inkorporationen af Slesvig i 1721 mistede residensslottet sin funktion. Dele af inventaret, biblioteket og kunstkammeret blev i løbet af 1700-tallet flyttet til København. I 1700-tallet var slottet sæde for kongens statholdere, blandt dem landgreve Carl af Hessen, hvis datter Marie blev viet til Frederik 6. i slotskirken i 1790.

Slottet var dansk kaserne i perioden 1852-1864 og derefter tysk garnison. Efter 2. Verdenskrig anvendtes slottet til husning af flygtninge.

Det nuværende slot er præget af mange byggefaser og ombygninger, bl.a. i forbindelse med anvendelsen af slottet som kaserne. Det har en firfløjet grundplan omkring en gård. I nordfløjen, som går tilbage til 1500-tallet, blev Slotskapellet indrettet 1590-1593 og har som noget af det eneste af slottet bevaret sit oprindelige udseende. Vest- og østfløjen stammer ligeledes fra 1500-tallet. Ved en ombygningen omkring år 1700 blev sydfløjen næsten totalt revet ned og genopbygget med Domenico Pelli (1657-1728) som arkitekt. Den fik nu centraltårn og barokfacade.

Gottorps Slotshave

I tilknytning til slottet anlagdes i 1637 en barokhave, Neuwerk. Denne blev genskabt i 2007.

I barokhaven anlagde hertug Frederik 3. et lille lystslot, Friedrichsburg, hvor den gottorpske kæmpeglobus var placeret. Denne brændte senere, men i 2005 blev der opstillet en kopi af globussen i en nybygning i haven.

Museet på Gottorp Slot

I 1948 blev Landesmuseen Schleswig-Holstein indrettet i slottet, men allerede under 2. Verdenskrig var kunstskatte blevet flyttet fra Kiel til Gottorp Slot på grund af bombningerne af Kiel. 

Museet er delt i to: en afdeling for kunst og kulturhistorie med udstilling af guldalderkunst, bl.a. C.W. Eckersberg. I den arkæologiske afdeling kan man bl.a. se fundene fra Thorsbjerg Mose. I den gamle eksercerhal lidt vest for slottet er Nydambåden udstillet.

Litteratur:

H.K.L. Schultze: Schloss Gottorf. Zur Baugeschichte der herzöglichen Residenz in Schleswig, i: Gottorf im Glanz des Barock, bind 1, 1997.